här finns vi

Gräsrotsvandringar är ett samarbete mellan Karlmark International och Gräsrötter AB. 

Mikael Karlmark, Karlmark International: St Paulsgatan 28B, 118 48 Stockholm, 08-669 48 32, 070-555 77 31, info@karlmark.se

Jonas Hållén, Gräsrötter AB: Bellmansgatan 23, 118 47 Stockholm, 0708-866 844, jonas@grasrotter.se